جعبه فایرباکس آتش نشانی یا همان جعبه آتش نشانی محفظه هایی می باشند، جهت نگهداری سیستم های اطفاء حریق که درون آن ها معمولا قره قره های نگهدارنده شیلنگ های آتش نشانی، کپسول های اطفاء حریق، ابزارهای امدادی و… قرار می گیرد. جعبه فایرباکس آتش نشانی یکی از موثرترین تجهیزات آتش نشانی می باشد که در ساختمان هایی با کربری های مختلف مانند مسکونی اداری و… از آن استفاده می شود.

جعبه فایرباکس آتش نشانی پس از کپسول های آتش نشانی دستی جزو اولین تجهیزات اطفاء حریق در لحظات اولیه کشف حریق است با کارکرد بسیار حیاتی خود علاوه بر پاک سازی فضای محیط از دود و حرارت حریق، تسریع در خاموش کردن آتش سوزی، و ایجاد زمان مناسب برای فرار افراد گرفتار می تواند از برگشت شعله نیز ممانعت کند جعبه فایرباکس آتش نشانی یکی از مهم ترین محل های تامین آب برای تیم های عملیاتی نیز به شمار می روند.

جعبه فایرباکس آتش نشانی در ابعاد مختلف و به صورت روکار و توکار ساخته می شود. جعبه فایرباکس آتش نشانی با شیلنگ های برزنتی و شیلنگ های لاستیکی (قرقره هوزریل) مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین تجهیز برای اطفاء حریق در ساختمان های مسکونی و اداری و واحد های صنعتی و انبارهای کالا و… جعبه آتش نشانی یا جعبه فایر باکس FIRE BOX  می باشد.

جعبه فایرباکس آتش نشانی

انواع سيستم جعبه فایرباکس آتش نشانی

سيستم خشک: اين نوع سيستم به لوله آب شهری وصل نيست و راه ورودی آتش نشانی به درون لوله ها پمپاژ می شود و در طبقه مورد نظر از خروجی های آن بهره برداری می گردد. دهانه ورودی اين سيستم در محفظه در بيرون منزل یا ساختـمان يا كـارگاه قرار داد شده است اين نوع سيستم سـبب می گردد كه ما آب را بدون اتلاف وقت به نزديک ترين نقطه ممكنه برسانيم.

سيستم تر: اين نوع سيستم از انتهايی ترين قسمت ساختمان يعنی زير زمين تا بالاترين نقطه ساختمان (پشت بام كشيده شده است اين نوع سيستم به لوله آب شهری وصل است وهميشه در هرحالتی دردرون لوله ها آب وجود دارد و درهرطبقه با بازكردن شير لوله آب، آب از درون آن خارج می گردد.

سیستم مرکب (تر و خشک): در این نوع سیستم، با توجه به شرایط ساختمان نظیر مساحت، ارتفاع آن وغیره از ترکیب دو سیستم تر و خشک همزمان استفاده می گردد. سیستم های لوله های تر برای استفاده ساکنین جهت اطفاء آتش های کوچک در نظر گرفته شده است. در ساختمان های بلند باید یک پمپ خودکار برای رساندن آب (از لوله شهر، تانک ذخیره یا منبع) به جعبه فایرباکس آتش نشانی  وجود داشته باشد.

جعبه فایرباکس آتش نشانی دارای خروجی های متفاوتی می باشد كه نوع خروجی ويا ميزان آب خروجی در دقيقه براساس نوع مواد اشتعال شده در ساختمان می باشد يعنی نوع خروجی براساس سرعت وقابليت اشتعال مواد موجود می باشد(معمولا سایز خروجی 1/2-1 و یا 1/2-2) اینچ .

براساس نوع مواد اشتعال شده در ساختمان مي باشد يعنی نوع خروجی براساس سرعت و قابليت اشتعال مواد موجود می باشد (معمولآ سایز خروجی 1/2-1 و یا 1/2-2) اینچ.

پس شرايط اساس در تعيين نوع خروجی در اين نوع سيستم عبارتست از:

  • سرعت اشتعال مواد موجود
  • مواد قابل اشتعال موجود (ميزان )

بايد توجه شود كه خروجی يا قطر به شكلي در نظر گرفته شود كه درهردقيقه بین 100 تا 500 گالن در دقیقه (هر گالن 5/4 ليتر ) آبدهی داشته باشد(با توجه به قطر لوله ها میزان آبرسانی به حریق متغییر می باشد).

استاندارد نصب جعبه فایر باکس آتش نشانی

  • جعبه فایر باکس آتش نشانیبايد حداقل 100 سانتيمتر از كف ساختمان بالاتر برروی ديوار نصب گردد.
  • اگر جعبه فایر باکس آتش نشانی درون ديوار نصب می گردد بهترين فاصله از كف حدود 110 سانتی متر است.
  • جعبه فایر باکس آتش نشانی بايد در مناطقی نصب گردد كه مورد ديد همگان باشد يعنی در مناطقی ونقاطی كه قابل مشاهده باشد نصب گردد در پشت ديوارها و يا شـكاف ها نصـب نـگردد تا درمـواقع لزوم بتوان از آن به نحو احـسن استفاده شود. اصولاً جعبه فایر باکس آتش نشانی درراه پله های فرار، پاگردها، درب ورودی ساختمان ها، دالن ها و… نصب می گردد.
  • جعبه فایر باکس آتش نشانی بايد شعاع 20 متر را پوشش دهد.
  • بايد توجه شود كه بالا دهنده آب (فايرباكس) درنوع تر حتماً به شير اصلی آب شهری وصل باشد وفشار لازم در آن ها در بالاترين نقطه كمتر از 6 اتمسفر نباشد.
  •  قطر لوله های بالادهنده نبايد كمتر از 4(اينچ )باشد.